Disclaimer van Ondersteboven Bier

Aansprakelijkheid
Ondersteboven Bier heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins verwezen wordt.

Ondersteboven Bier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Verder aanvaardt Ondersteboven Bier geen aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Ondersteboven Bier of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.

Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd.

Zonder toestemming van Ondersteboven Bier is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm - voor zover niet anders aangegeven - eigendom van Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V (Grolsch). Het is zonder schriftelijke toestemming van Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V (Grolsch) niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van Grolsch.

 

Algemeen
Het is niet toegestaan deze site te framen.

Ondersteboven Bier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site.

De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door Ondersteboven Bier, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Ten aanzien van bestellingen van artikelen in de internetshop zijn de afzonderlijke voorwaarden van toepassing als bij dat onderdeel van de site aangegeven.